Kwaliteit zorg bij psychotrauma

Gezin, Zorg en Levensloop

Traumaklachten en posttraumatische stressstoornis (PTSS) komen veel voor bij mensen met verstandelijke beperking (VB). Het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen lukt niet altijd zelf. Soms ontstaat daardoor een psychologisch trauma en functioneert een persoon daardoor minder goed.

In de zorg en in de wetenschap is er steeds meer aandacht voor trauma. Mogelijk wordt trauma daardoor beter onderkend en krijgen mensen eerder passende begeleiding en behandeling. Maar er is ook nog veel onbekend over trauma bij mensen met verstandelijke beperkingen, waardoor soms onduidelijk is of trauma van toepassing is.

Vanuit de praktijk kwam daarom de vraag om de huidige inzichten over goede zorg voor trauma bij mensen met verstandelijke beperkingen op een rij te zetten. Dit geeft houvast voor professionals maar ook voor cliënten en naasten.

Op basis van gesprekken met mensen uit het veld is daarom dit project gestart. In de eerste fase hebben we knelpunten die professionals tegenkomen in hun dagelijkse werk rondom trauma in kaart gebracht middels een online survey. Het doel was om de ervaren urgentie door zorgprofessionals voor een richtlijn psychotrauma bij mensen met een verstandelijke beperking te beoordelen.

Een richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van zorgprofessionals en cliënten berustend op systematische samenvatting van wetenschappelijk onderzoek, klinische expertise en ervaringen van cliënten. Richtlijnen dragen, mits goed geïmplementeerd, bij aan de kwaliteit van het professioneel handelen en daarmee aan de kwaliteit van zorg.

Op basis van de resultaten van de survey is samen met een groep van experts besloten dat de ervaren urgentie voor een dergelijke richtlijn groot is. Samen met deze experts zijn we in de huidige fase van het project bezig met de ontwikkeling van de richtlijn.

Wilt u op de hoogte gesteld worden van de uitkomsten van het onderzoek? Meld u dan aan voor de Viveon-nieuwsbrief.
Wilt u graag meedenken in de ontwikkeling van de richtlijn? We hebben een klankbordgroep, bij wie we regelmatig onze plannen en stappen voorleggen. U kunt uw belangstelling om bij te dragen kenbaar maken door een mail te sturen naar traumazorg.fgb@vu.nl.

Vanuit Viveon zijn betrokken: Manon Smit, Maaike van Rest, Carlo Schuengel en Anne Versluis. De volgende zorginstellingen zijn betrokken: ’s Heeren Loo, Amerpoort, Koraal en Prinsenstichting. En ook is betrokken de academische werkplaats Kajak.

Contactpersoon

  • Manon Smit

    Project leider
Deel dit project
Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Linkedin Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina op Whatsapp Deel deze pagina via e-mail
Copyright Viveon 2021 Ontwerp en Realisatie: Concreet geeft vorm