Kwaliteit zorg bij psychotrauma

Gezin, Zorg en Levensloop

Traumaklachten en posttraumatische stressstoornis (PTSS) komen veel voor bij mensen met verstandelijke beperking (VB). Het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen lukt niet altijd zelf. Soms ontstaat daardoor een psychologisch trauma en functioneert een persoon daardoor minder goed.

In de zorg en in de wetenschap is er steeds meer aandacht voor trauma. Mogelijk wordt trauma daardoor beter onderkend en krijgen mensen eerder passende begeleiding en behandeling. Maar er is ook nog veel onbekend over trauma bij mensen met verstandelijke beperkingen, waardoor soms onduidelijk is of trauma van toepassing is.

Vanuit de praktijk kwam daarom de vraag om de huidige inzichten over goede zorg voor trauma bij mensen met verstandelijke beperkingen op een rij te zetten. Dit geeft houvast voor professionals maar ook voor cliënten en naasten.

Op basis van gesprekken met mensen uit het veld is daarom dit project gestart. In de eerste fase brengen we in kaart welke knelpunten professionals tegenkomen in hun dagelijkse werk rondom trauma. Dit gebeurt met een online survey die onder zoveel mogelijk professionals in de zorg wordt verspreid.

Op basis van de uitkomsten van de survey besluiten we samen met een groep van experts wat de beste manier is om de knelpunten op te lossen en zo de kwaliteit van zorg bij trauma te vergroten. Dit kan bijvoorbeeld een uitbreiding van bestaande handreikingen voor professionals zijn, een richtlijn voor betrokken beroepsgroepen, een zorgstandaard voor organisaties of een ander kwaliteitsinstrument.

Klik hier voor de lijst met veelgestelde vragen (FAQs).

Vanuit Viveon zijn betrokken: Manon Smit, Laura Råman, Maaike van Rest, Carlo Schuengel en Anne Versluis. De volgende zorginstellingen zijn betrokken: ’s Heeren Loo, Amerpoort, Koraal en Prinsenstichting. En ook is betrokken de academische werkplaats Kajak.

Contactpersoon

  • Manon Smit

    Project leider
Deel dit project
Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Linkedin Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina op Whatsapp Deel deze pagina via e-mail
Copyright Viveon 2021 Ontwerp en Realisatie: Concreet geeft vorm