Leren en reflecteren met de Leer- en Ontwikkelsprint op de werkplek

Ontwikkelen en Leren

Met de toepassing van de Leer- en Ontwikkelsprint wil ’s Heeren Loo-Academie het leren op de werkplek structureren. De Leer- en Ontwikkelsprint (LOS) stimuleert dat studenten zelf op hun uitdaging gaan reflecteren en hier, ondersteund door een LOS-tutor, een leervraag op formuleren vanuit een breder perspectief. De LOS faciliteert het gedifferentieerd leren omdat binnen de LOS elke student een eigen individuele leertijdlijn heeft. Bovendien heeft de student, net als de andere studenten die deelnemen aan de sprint, toegang tot andere individuele leerlijnen.

De Leer- en Ontwikkelsprint is voor Viveon een belangrijke tool om de kennis die binnen onze academische werkplaats en binnen ‘s Heeren Loo aanwezig is, te laten landen in de praktijk. Hiermee dragen we bij aan onze taak om kwaliteit van zorg te vergroten door het verspreiden van nieuwe kennis.

In deze praktijkevaluatie ontwikkelen we kennis over de bijdrage van deze digitale tool op leren, gezamenlijke reflectie en de intrinsieke motivatie op de werkvloer.

Praktijkgestuurd leren

Praktijk gestuurd leren is een onderwijsconcept waarbij uitgegaan wordt van de leervraag en leerbehoefte uit de praktijk van de lerende.

Dit is een project van Viveon, ‘s Heeren Loo Academie en de VUmc-academie.

Contactpersoon

  • Simone van der Plas

    Adviseur Kennisontwikkeling & postdoc
Deel dit project
Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Linkedin Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina op Whatsapp Deel deze pagina via e-mail
Copyright Viveon 2021 Ontwerp en Realisatie: Concreet geeft vorm