Manon Smit

Project leider

Manon Smit

Ik werk binnen Viveon aan een project waarin de kwaliteit van zorg bij psychotrauma bij mensen met een verstandelijke beperking in kaart wordt gebracht. Er wordt gewerkt aan maatregelen om de kwaliteit van de zorg bij psychotrauma te vergroten. Dit project heeft als uiteindelijke doel om meer houvast te bieden voor professionals, maar ook voor cliƫnten en hun naasten. Dit kan door een richtlijn voor betrokken beroepsgroepen, een zorgstandaard voor organisaties of een ander kwaliteitsintrument.

Ik vind het belangrijk dat er in de praktijk en onderzoek (blijvend) aandacht wordt besteed aan trauma bij mensen met een verstandelijke beperking. De prevalentie van trauma bij deze doelgroep is namelijk schrikbarend hoog en de gevolgen van trauma zijn groot. Door kennis en vraagstukken uit de praktijk te verbinden aan wetenschappelijk onderzoek, kan de kwaliteit van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking worden verbeterd. Iets kunnen betekenen voor deze doelgroep is in mijn ogen het mooiste wat er is.

Contact

m.j4.smit@vu.nl

Projecten van Manon

> Al onze medewerkers
Copyright Viveon 2021 Ontwerp en Realisatie: Concreet geeft vorm