Thema's

Viveon werkt met vier thema’s

Viveon werkt met vier onderzoeksthema’s. Leidend voor de inhoud van Viveon-projecten is de bijdrage aan zinnige zorg: zorg waarvan een positief effect kan worden verwacht op het leven van cliënten, naasten en zorgprofessionals. Daarbij vindt elk project plaats in co-creatie met de belanghebbenden van de resultaten van het onderzoek.

Autonomie en Vrijheid

Zelf kunnen bepalen wat er in je leven en met jou gebeurt is van groot belang voor iedereen. Mensen met een verstandelijke beperking krijgen niet altijd de vrijheid die ze willen. Onder het thema Autonomie en Vrijheid doen we onderzoek naar hoe cliënten op een voor iedereen prettige manier eigen regie kunnen hebben over hun leven.

Gezin, Zorg en Levensloop

Opgroeien met een verstandelijke beperking doe je niet alleen. Vaak is er een heel gezin bij betrokken: opvoeders, brussen, grootouders en daarnaast nog vele zorgprofessionals. Binnen het thema Gezin, Zorg en Levensloop doen we onderzoek naar de ondersteuning die naasten nodig hebben en hoe de zorg zich naast cliënten breder kan richten op de gehele omgeving van iemand met een verstandelijke beperking.

Ontwikkelen en Leren

Een leven lang mogen leren en ontwikkelen is een recht voor iedereen. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat is alleen nog niet altijd vanzelfsprekend en vraagt regelmatig om maatwerk. Daarnaast willen zorgprofessionals zich binnen hun werk blijven ontwikkelen. Binnen het thema Ontwikkelen en Leren onderzoeken we wat cliënten en zorgprofessionals nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen en te blijven leren.

Infrastructuur en Datawetenschap

Zorgorganisaties verzamelen aan de lopende band gegevens over cliënten. Door efficiënt gebruik te maken van deze bestaande data willen we de zorgdriehoek cliënt, zorgprofessional en naaste zo min mogelijk belasten. Daarnaast kan datawetenschap gebruikt worden om vanuit deze gegevens met een nieuwe invalshoek naar de zorg te kijken.

Copyright Viveon 2021 Ontwerp en Realisatie: Concreet geeft vorm