Zelfbepaling & transities bij mensen met een intensieve zorgvraag

Autonomie en Vrijheid

Zelf dingen kunnen bepalen is belangrijk voor iedereen. Je zou het zelfs een basisrecht kunnen noemen. We willen met dit onderzoek de onderbouwing en ondersteuning van zelfbepaling en de eigen keuze van mensen met een intensieve zorgvraag vergroten.

Volgens de zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 2000) liggen de universele basisbehoeften aan autonomie (eigen handelen ervaren als van de persoon zelf), competentie (in staat voelen tot handelen) en verbondenheid (geborgenheid en samenzijn) ten grondslag aan zelfregulatie en intrinsieke motivatie (iets doen omdat je dat zelf graag wilt). Voor ouders en andere opvoeders van kinderen met een intensieve zorgvraag is het vaak een zware opgave om hun kind op te voeden en te verzorgen tot een volwassene die zelf richting kan geven aan zijn of haar leven.

Ouders en andere naasten zoeken naar manieren om dit zo goed mogelijk te doen. Hier willen we graag van leren. Daarom vragen we de naasten (ouders en ‘brussen’) ons hier meer over te vertellen. Dat doen we met behulp van vragenlijsten en interviews. Het doel van dit project is het in kaart brengen van wat ouders en naasten van kinderen met een intensieve zorgvraag verstaan onder zelfbepaling, en wat hun ervaringen en behoeften zijn omtrent de ondersteuning ervan.

Contactpersoon

  • Jacqueline van Tuyll van Serooskerken

Deel dit project
Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Linkedin Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina op Whatsapp Deel deze pagina via e-mail
Copyright Viveon 2021 Ontwerp en Realisatie: Concreet geeft vorm