Coloured Glasses – kernovertuigingen en sociale informatieverwerking

Ontwikkelen en Leren

Jongeren met externaliserende gedragsproblemen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) zien de sociale wereld vaak door een negatief gekleurde bril. Het Coloured Glasses-project onderzoekt deze negatieve kernovertuigingen en sociale informatieverwerking (SIV) bij jongeren met een LVB in co-creatie met deze jongeren en gezinshuisouders. Het doel van het project is handvatten bieden voor de behandeling en begeleiding bij negatieve kernovertuigingen van jongeren.

Belangrijke vragen in dit project zijn: Welke kernovertuigingen zijn prominent aanwezig bij jongeren met een LVB binnen residentiële zorginstellingen zoals gezinshuizen? Wat is de samenhang tussen adverse childhood experiences (ACE) en kernovertuigingen van deze jeugd? Hoe hangt dit af van huidige verzorgers binnen de gezinshuizen of woonvormen?

Uit voorgaand onderzoek weten we namelijk dat de gekleurde bril waardoor we naar de sociale wereld kijken deels bepaald wordt door kernovertuigingen die we ontwikkelen door onze ervaringen. Zo denken jongeren met een LVB vaker dan leeftijdgenoten dat anderen gemene bedoelingen hebben, ook juist wanneer een vervelende gebeurtenis duidelijk per ongeluk was. Jongeren kunnen beter geholpen worden met hun sociale- en gedragsproblemen als we per individu begrijpen waar hun negatieve blik vandaan komt.

Dit onderzoek is ook ingebed in de opleiding tot Klinisch Psycholoog van Anne-Marie van Doorn

Contactpersoon

  • Maaike van Rest

    Adviseur Kennisontwikkeling & senior onderzoeker
Deel dit project
Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Linkedin Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina op Whatsapp Deel deze pagina via e-mail
Copyright Viveon 2021 Ontwerp en Realisatie: Concreet geeft vorm