Annemarie van Doorn

Scientist-practitioner

Annemarie van Doorn

Als zorgprofessional (orthopedagoog, gz-psycholoog)) zet ik me graag in voor kennisontwikkeling en de toepassing daarvan in de praktijk voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking. Ik kan vanuit die praktijkervaring de meerwaarde van Viveon onderstrepen, ik zie veel gaten in de kennis voor en over deze groep.

Binnen Viveon ben ik als onderzoeker verbonden aan het project Coloured Glasses - kernovertuigingen en sociale informatieverwerking. Mijn onderzoek focust zich op de relatie tussen het mentaliseren van gezinshuisouders en de kernovertuigingen van (getraumatiseerde) jongeren. Tevens ben ik verbonden aan het praktijkonderzoek gericht op veerkracht van gezinshuisouders ten tijde van Corona dat een mooi voorbeeld is van de samenwerking tussen Viveon en het Expertisecentrum Jeugd van ’s Heeren Loo Advisium waar ik deel van uitmaak.

Een systemische en holistische benadering kenmerken mijn visie als scientist-practitioner waarbij de hulpvraag van de cliënt leidend is en niet de setting en/of stoornis. Ik streef naar het vergroten van expertise om gedrag en hulpvragen van jongeren met een licht verstandelijke beperking vanuit de relatie en samenhang met hun omgeving te begrijpen. Verandering begint immers bij (h)erkenning.

Contact

Tel 06 2702 5985
Annemarie.van-doorn@sheerenloo.nl

> Al onze medewerkers
Copyright Viveon 2021 Ontwerp en Realisatie: Concreet geeft vorm