Project ‘Ik kan het zelf’ van start

11 juli 2022

Project ‘Ik kan het zelf’ van start

Dankzij een schenking van stichting Ds. Visscherfonds en van Viveon gaat het project ‘Ik kan het zelf!’ van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek ’s Heeren Loo nu van start. In september 2022 wordt het online platform opgeleverd. Dit platform biedt informatie en praktische handvatten over adaptieve vaardigheden en het is de plek waar het ‘Diagnostisch Instrument Adaptief Gedrag’ (DIAG) te vinden is.

Met het DIAG kunnen gedragswetenschappers en zorgbegeleiders de adaptieve vaardigheden van mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking meten. Ze krijgen ook aanbevelingen over hoe een cliënt nieuwe dingen kan leren en in de praktijk kan toepassen. Vandaar de projectnaam: Ik kan het zelf!

Wat zijn adaptieve vaardigheden?

Adaptieve vaardigheden (voorheen: sociale redzaamheid genoemd) zijn de vaardigheden waarmee iemand zich kan redden in het dagelijks leven. Dit zijn vaardigheden die nodig zijn om keuzes te maken, zelf regie te nemen en mee te kunnen doen. Denk aan (onderdelen) van zelfverzorging, zoals wassen, tandenpoetsen en aankleden. En ook aan (onderdelen van) huishoudelijke taken en aan lezen, schrijven, gebruik maken van het OV, problemen oplossen en communiceren.

Aanleiding

De leefwereld van 68.000 Nederlanders met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking is klein. Voor alles zijn ze afhankelijk van een kleine groep mensen waarmee ze vaak contact hebben. Omdat ze zich meestal niet goed verstaanbaar kunnen maken of niet goed begrijpen wat er wordt gezegd, wordt er vaak ten onrechte van uitgegaan dat ze zich niet verder kunnen ontwikkelen. Daarom wordt niet altijd passende zorg aangeboden, afgestemd op de voorkeuren en mogelijkheden van de cliënt. Kwetsbare mensen worden dan nog kwetsbaarder en afhankelijker.

Betrouwbaar en actueel meetinstrument: DIAG

Tot op heden was er geen betrouwbaar instrument om het adaptieve niveau van iemand met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking te meten. De vragenlijsten die in de 70’er jaren zijn ontwikkeld, zijn achterhaald en niet meer bruikbaar. Met de ontwikkeling van het meetinstrument DIAG is een actueel instrument beschikbaar waarvan de betrouwbaarheid nu wordt onderzocht.

Onderzoek Hinke Drijver

Het ‘Diagnostisch Instrument Adaptief Gedrag’ (DIAG) is ontwikkeld door Hinke Drijver, gedragswetenschapper bij Advisium ’s Heeren Loo. Hinke heeft in 2019 met het onderzoeksvoorstel voor het DIAG de NPGZ-stimuleringsprijs gewonnen. Ze gaat nu (promotie)onderzoek doen naar de toepasbaarheid van het instrument door het in de praktijk te testen en waar nodig te verbeteren. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen de Academische Werkplaats Viveon.

Het DIAG-platform

Het DIAG-platform is een platform voor communicatie en heeft als doel informatie en kennis over adaptief gedrag en adaptieve vaardigheden beschikbaar te stellen. De website van het platform www.diagplatform.nl wordt in september gelanceerd. Op het platform wordt het volgende kosteloos aangeboden:

  • uitleg over wat adaptieve vaardigheden zijn
  • informatie over hoe je ze kunt helpen ontwikkelen bij cliënten
  • het DIAG: het diagnostisch instrument adaptieve vaardigheden
  • mogelijkheid om je aan te melden voor het onderzoek
  • praktische handvatten over adaptieve vaardigheden
  • mogelijkheid om je aan te melden voor de nieuwsbrief

Meer zelfredzaam = meer kwaliteit van leven

Door de ontwikkeling van het DIAG wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de zelfredzaamheid van mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. Dit heeft tot doel om de kwaliteit van leven van de doelgroep aanmerkelijk, aantoonbaar en blijvend te verbeteren.

Contact

Meer weten over het DIAG? Mail naar Hinke Drijver via info@diagplatform.nl.

Deel dit bericht
Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Linkedin Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina op Whatsapp Deel deze pagina via e-mail
Copyright Viveon 2021 Ontwerp en Realisatie: Concreet geeft vorm