Hinke Drijver

Promovendus & scientist-practitioner

Hinke Drijver

Met het Diagnostisch Instrument Adaptief Gedrag (DIAG) worden adaptieve vaardigheden in kaart gebracht van mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. Op dit moment werk ik aan een project waarin ik de betrouwbaarheid en validiteit van dit instrument onderzoek. Daarna wil ik referentiegegevens van DIAG-scores bij grote groepen cliƫnten verzamelen.

Ik vind het belangrijk dat ieder mens de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Ook mensen met een verstandelijke beperking. Diagnostiek is hierbij wat mij betreft van groot belang. Namelijk: om iemand goed in te schatten en te weten wat hij/zij nodig heeft van een begeleider, is het belangrijk om te weten wat iemands vaardigheden zijn zodat je daar zo goed mogelijk op aan kan sluiten.

Contact

Tel 06 1225 2779
hinke.drijver@sheerenloo.nl

> Al onze medewerkers
Copyright Viveon 2021 Ontwerp en Realisatie: Concreet geeft vorm