Prevalentie, beloop en behandeling van angst bij jongeren met een LVB

Ontwikkelen en Leren

Internaliserende problematiek bij licht verstandelijk beperkte (LVB)-jongeren lijkt nog steeds onvoldoende te worden herkend. Om de herkenbaarheid en behandeling te verbeteren onderzoeken we bij een grote groep LVB-jongeren:

  • in hoeverre er sprake is van angst-, stemmings- en gedragsproblematiek (prevalentie) naar het oordeel van de jongeren zelf;
  • hoe deze problematiek zich ontwikkelt (beloop);
  • of een computergestuurde, kortdurende interventie werkt bij sociaal angstige LVB-jongeren en of er verschil is tussen sociaal angstige LVB-jongeren die vanwege ernstige gedragsproblemen in een residentiële behandelinstelling verblijven en jongeren die op een reguliere praktijkschool zitten;
  • hoe de angst-, stemmings- en gedragsproblematiek samenhangt met de mate waarin basis psychologische behoeften (de behoefte aan autonomie, verbondenheid en competentie) gefrustreerd of vervuld zijn.

Ook willen we een verbeterde screening op internaliserende problematiek bij deze doelgroep implementeren en eventueel vervolgonderzoek naar, of implementatie van, de kortdurende computertraining. Tot slot hopen we ook te komen tot aanbevelingen voor de praktijk (praktijkonderwijs, residentiële behandelsettings voor LVB-jongeren) met betrekking tot het verbeteren van de mate van vervulling van de basis psychologische behoeften om zo bij te dragen aan een afname van de psychische problemen van deze doelgroep.

Contactpersoon

  • Jolanda Westera

    Promovendus & scientist-practitioner
Deel dit project
Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Linkedin Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina op Whatsapp Deel deze pagina via e-mail
Copyright Viveon 2021 Ontwerp en Realisatie: Concreet geeft vorm