Jolanda Westera

Promovendus & scientist-practitioner

Jolanda Westera

Mijn onderzoek gaat over angst en stemming bij jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Ik hoop dat ik door mijn onderzoek kan bijdragen aan een betere herkenning en behandeling van angst- en stemmingsproblemen bij LVB-jongeren. Ik vind het heel belangrijk dat relevante wetenschappelijke kennis wordt benut in de dagelijkse zorg en behandeling in de praktijk. Ik wil dat de wetenschap zich richt op het ontwikkelen van kennis en middelen waar in de praktijk behoefte aan is. Ik vind het fijn dat ik met mijn onderzoek een steentje kan bijdragen aan de kennisontwikkeling en vervolgens ook aan het benutten van die kennis in de praktijk.

Contact

Tel 06 1134 8236
jolanda.westera@sheerenloo.nl

> Al onze medewerkers
Copyright Viveon 2021 Ontwerp en Realisatie: Concreet geeft vorm