Digitaal op bezoek - hoe doe je dat met een beperking?

Gezin, Zorg en Levensloop

Het coronavirus heeft het dagelijks leven van mensen met een beperking veranderd. Zeker voor mensen die langdurige zorg krijgen en op een woonzorglocatie wonen. Vanaf maart 2020 mochten bewoners plotseling niet meer op bezoek gaan of bezoek ontvangen. Zelfs familie was uitgesloten. Het advies was om in plaats van fysiek op bezoek te gaan, zoveel mogelijk telefonisch of digitaal contact te hebben als alternatief.

In het Project ‘Digitaal op Bezoek’ brengen wij in kaart voor wie ‘digitaal op bezoek’ gaan haalbaar en aantrekkelijk is. Ook onderzoeken wij op welke manier woonzorglocaties dit digitale bezoek kunnen ondersteunen. Dit mondde uit in een handreiking waarmee zorgprofessionals en verwanten personen met een beperking beter ondersteunen in het intermenselijk contact. Meer informatie over de handreiking en andere producten vind je op deze pagina.

Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de ervaringen, halen we deze via online vragenlijsten en interviews op onder alle relevante doelgroepen: personen met beperkingen, naasten, bezoekvrijwilligers, persoonlijk begeleiders en locatie- of zorgmanagers. Deze ervaringen vormen samen met wetenschappelijke kennis de basis voor maatwerk rondom digitaal bezoek wanneer fysiek bezoek tijdelijk niet mogelijk is. Ook biedt het houvast bij digitale mogelijkheden naast fysieke bezoeken. Het ontwikkelen van de handreiking gebeurt in co-creatie met de relevante doelgroepen en met advies van experts uit de wetenschap en industrie.

Het laatste nieuws

Vervolgonderzoek: Digitaal op bezoek bij mensen met een verstandelijke beperking: Het nieuwe normaal?

Publicaties

Contactpersoon

  • Linda Douma & Anne Tharner

Deel dit project
Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Linkedin Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina op Whatsapp Deel deze pagina via e-mail
Copyright Viveon 2021 Ontwerp en Realisatie: Concreet geeft vorm