Digitaal op bezoek - het nieuwe normaal?

Gezin, Zorg en Levensloop

Voor mensen met een verstandelijke beperking is deelname aan de samenleving vaak een uitdaging. Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben een kwetsbaar sociaal netwerk, waardoor eenzaamheid meer dan gemiddeld voorkomt. Tijdens de coronalockdowns waren zij, vanwege beperkingen aan fysiek bezoek, aangewezen op digitale communicatie, wat voor velen van hen nieuw was. Uit het eerdere project Digitaal op Bezoek blijkt dat digitale communicatie een waardevol alternatief voor face to face contact kan zijn.

Nu de coronamaatregelen al een tijd niet meer gelden, zijn we benieuwd naar de ontwikkeling van digitaal contact binnen woonvormen. Digitaal op Bezoek krijgt daarom een vervolg. De impact van de maatregelen op digitaal contact binnen zorgorganisaties wordt hierin in kaart gebracht. Hebben de maatregelen (onbedoeld) een gunstig effect gehad op het versnellen van digitale ontwikkelingen die al gaande waren? In hoeverre gaan mensen met verstandelijke beperkingen mee in deze ontwikkelingen? Hoe hebben zij en hun naasten deze periode ervaren? Wat gebeurt er als digitaal contact in de plaats komt van fysiek bezoek? Heeft dat negatieve effecten gehad? Tot slot wordt onderzocht of digitale contacten binnen instellingen een blijvende plaats hebben of kunnen krijgen.

Het project is een samenwerking tussen vier academische werkplaatsen (Viveon, Academische Werkplaats Sociale Relaties en ICT, Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking en Academische Werkplaats EMB en het NIVEL en wordt gefinancierd door ZonMW.

Contactpersoon

  • Eline Wagemaker

    Postdoc
Deel dit project
Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Linkedin Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina op Whatsapp Deel deze pagina via e-mail
Copyright Viveon 2021 Ontwerp en Realisatie: Concreet geeft vorm