Vervolgonderzoek: Digitaal op bezoek bij mensen met een verstandelijke beperking: Het nieuwe normaal?

27 december 2023

Vervolgonderzoek: Digitaal op bezoek bij mensen met een verstandelijke beperking: Het nieuwe normaal?

Voor mensen met een verstandelijke beperking is deelname aan de samenleving vaak een uitdaging. Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben een kwetsbaar sociaal netwerk, waardoor eenzaamheid meer dan gemiddeld voorkomt, blijkt uit onderzoek. Tijdens de coronalockdowns waren zij, vanwege beperkingen aan fysiek bezoek, aangewezen op digitale communicatie, wat voor velen van hen nieuw was. Uit het project Digitaal op Bezoek waar Viveon aan mee deed, blijkt dat digitale communicatie een waardevol alternatief voor face to face contact kan zijn.

Nu de coronamaatregelen al een tijd niet meer gelden zijn we benieuwd naar de ontwikkeling van digitaal contact binnen woonvormen. Digitaal op Bezoek krijgt daarom een vervolg, waarin deze ontwikkeling verder onderzocht gaat worden. Hiervoor heeft een consortium onder leiding van Viveon een subsidie ontvangen vanuit het COVID-19 onderzoeksprogramma van ZonMw.

Het vervolgproject brengt de impact van de maatregelen op digitaal contact binnen zorgorganisaties in kaart. Hebben de maatregelen (onbedoeld) een gunstig effect gehad op het versnellen van digitale ontwikkelingen die al gaande waren? In hoeverre gaan mensen met verstandelijke beperkingen mee in deze ontwikkelingen? Hoe hebben zij en hun naasten deze periode ervaren? Wat gebeurt er als digitaal contact in de plaats komt van fysiek bezoek? Heeft dat negatieve effecten gehad? In het vervolgonderzoek Digitaal op Bezoek worden deze vragen onderzocht. Tot slot wordt onderzocht of digitale contacten binnen instellingen een blijvende plaats kunnen krijgen.

Het project is een samenwerking tussen vier academische werkplaatsen (Viveon, AW Sociale Relaties en ICT, AW Leven met een Verstandelijke Beperking en AW EMB en het NIVEL.

Deel dit bericht
Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Linkedin Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina op Whatsapp Deel deze pagina via e-mail
Copyright Viveon 2021 Ontwerp en Realisatie: Concreet geeft vorm