Producten

Onze producten, publicaties, presentaties, etc.

Publicaties

 1. Publieksjaarverslag 2020 & Factsheet 2020
 2. Vrijheid en veiligheid: methoden om onvrijwillige zorg te verminderen. Bisschops, E & Plas, S van der (2020) Kennisplein gehandicaptensector
 3. Leerwerkgemeenschap met vrijheidsbevorderaars draait op volle toeren! Bisschops, E., & van der Plas, S. (2020). Kennisplein gehandicaptensector.
 4. Caring together, learning together: co-creating sustainable educational participation of families with children with special needs. Ertmer, F. (2020).
 5. Minimale Dataset voor mensen met verstandelijke beperkingen: Evaluatie. Vrije Universiteit. Ras, R., Embregts, P. J. C. M., Mergler, S., & Schuengel, C. (2020).
 6. Reflectiemiddel Balans in Beeld. Een hulpmiddel om de werkrelatie te versterken. Rot, Edithe (2020) in: Sozio, 24 (3), 80-81.
 7. Accidental and ambiguous situations reveal specific social information processing biases and deficits in adolescents with low intellectual level and clinical levels of externalizing behavior. Van Rest, M. M., Van Nieuwenhuijzen, M., Kupersmidt, J. B., Vriens, A., Schuengel, C., & Matthys, W. In: Journal of Abnormal Child Psychology, 48, (11), 1411-1424. doi: 10.1007/s10802-020-00676-x (2020)
 8. De Sociale InformatieVerwerkingsTest ‘SIVT’ biedt inzicht in individuele verschillen in sociale informatieverwerking van kinderen en adolescenten met gedragsproblemen. Van Rest, M. M., Vriens, A., Matthys, W., & van Nieuwenhuijzen, M. In: Kind en adolescent, 41(1), 122-140 (2020)
 9. Comfort provided by parents versus strangers after eliciting stress in children with severe or profound intellectual disabilities: does it make a difference? Vandesande, S., Bosmans, G., Sterkenburg, P., Schuengel, C., Van Den Noortgate, W., & Maes, B. In: Attachment and Human Development, 22(4), 425-447 (2020) doi.org/10.1080/14616734.2019.1659835
 10. Wong Chung, R., Willemen, A., Voorman, J., Ketelaar, M., Becher, J., Verheijden, J., & Schuengel, C. (2020). Managing oneself or managing together? Parents’ perspectives on chronic condition self-management in Dutch pediatric rehabilitation services. Disability and Rehabilitation, 42(23), 3348-3358. doi.org/10.1080/09638288.2019.1594396

Covid-19-publicaties

 1. Embregts, P. J. C. M., Leusink, G., Maes‐Festen, D., Putten, A., Schuengel, C., & Sterkenburg, P. (2020). COVID‐19 en de zorg en ondersteuning aan mensen met verstandelijke beperkingen: alleen samen krijgen de academische werkplaatsen de kennisvragen beantwoord. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen.
 2. Rot, Edithe (2020). (Leren) Omgaan in een samenleving met coronavoorschriften: kunnen en aankunnen; ondersteunen van cliënten met een LVB in coronatijd’. Handreiking. Amersfoort: ’s Heeren Loo.
 3. Rot, E (2020). Supporting people with ID during the COVID-19 crisis. In: Cronin, P; Hardy, S; Roberts, M; Burke, C; Mahon, D & Chaplin, E (eds.). Peter & friends talk about COVID-19 and having a learning disability and/or autism. London: Penge Publishers.
 4. Schuengel, C. (2020). Reflection on the national public health responses to COVID-19: The Netherlands. Online publication or Website www.healthidea.nl/questionnaire/1/NL/answer/2
 5. Schuengel, C. (2020). The national COVID-19 responses: The Netherlands. Online publication or Website www.healthidea.nl/questionnaire/1/NL/answer/1
 6. Schuengel, C. (2020). Position paper Lessons learned COVID-19: Langdurige zorg. www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/08/31/documenten-lessons-learned-corona-position-papers-langdurige-zorg
 7. Schuengel, C; Tummers, J; Embregts, PJCM & Leusink, GL (2020). Impact of the initial response to COVID‐19 on long‐term care for people with intellectual disability: an interrupted time series analysis of incident reports. Journal of Intellectual Disability Research, 64 (11), 817–824.
 8. Schuengel, C., Tummers, J., Embregts, P. J., & Leusink, G. (2020). Impact tijdens de beginfase van COVID-19 in langdurige zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen: Onderbroken tijdserie analyse van incidentmeldingen. Tijdschrift voor Artsen voor Verstandelijke Gehandicapten, 38(4), 243-248.
 9. van Rest, M. (2020). Coping with the COVID-19 crisis: The self-advocates of ’s Heeren Loo Mid Netherlands. Stories by Benjamin, Frank, and Sam. In Peter and friends talk about COVID-19 and having an intellectual or learning disability and/or autism (pp. 206-215). London South Bank University.

Mastertheses

 1. Grapendaal, K. (2020). Determinanten van de implementatie van de methode MultiDisciplinair Expertise Team.
 2. Dorland, D. (2020) Causale attributies en gehechtheid als voorspellers voor (on)vrijwillige zorg aan personen met een verstandelijke beperking.
 3. Walraven, M. (2020) Verband van Zelfverwondend Gedrag, Self-efficacy van Begeleiders en Vrijheidsbeperkende Maatregelen bij Cliënten met en (Zeer) Ernstige Verstandelijke Beperking in de Gehandicaptenzorg.

Presentaties

 1. Bisschops, Esther (2020, 10 februari). Nieuwe methoden onvrijwillige zorg, hoe implementeren? Workshop t.g.v. Congres ‘Zoek het uit! Praktijk en wetenschap dichter bij elkaar’, Zeist.
 2. Rot, E. (2020, 15 september) Interview voor het AD De Stentor n.a.v. de handreiking ‘ondersteunen in coronatijd’. www.sheerenloo.nl/nieuws/de-stentor-in-gesprek-met-drie-lvbers
 3. Rot, Edithe (2020). Reflectiemiddel Balans in Beeld. Netwerkoverleg SIGRA, Amsterdam,
 4. Van Rest, M.M. (2020, 5 november). Meningen van mensen met beperkingen over het gebruik van hun zorgdata. Presentatie bij VGN-conferentie: Hoe verrijken we de gehandicaptenzorg met zinnige data? www.vgn.nl/nieuws/hoe-verrijken-we-de-gehandicaptenzorg-met-zinnige-data
 5. Van Rest, M.M. (2020, 23 oktober). Sociale informatieverwerking bij jongeren met een licht verstandelijke beperking. Presentatie tijdens Ds. Visscherfonds dissertatieprijsuitreiking, symposium 50 jaar wetenschappelijk onderzoek in de VG-sector, Nijmegen. dsvisscherfonds.nl/uitreiking-ds-visscherprijs-2020/
 6. Versluis, Anne (2020). PTSS bij mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB), screening, diagnostiek en behandeling. Presentatie bij Psytrec en de Vrije Universiteit, z.d.
 7. Schuengel, C. (2020, 9 september). What works for parents with intellectual disability. Keynote lecture at the Anniversary seminar of the interdisciplinary MA program in Child Development, University of Haifa.

Webinar ‘Gehechtheid bij verandering’

 1. Ronde-Hakvoort, H de & Oosterman, M (2020). Gehechtheid bij verandering [webinar]. ‘s Heeren Loo, 6 oktober. www.sheerenloo.nl/expertise-behandeling/themas/hechting
Copyright Viveon 2021 Ontwerp en Realisatie: Concreet geeft vorm