Producten

Onze producten, publicaties, presentaties, etc.

Publicaties

 1. A self-determination theory perspective: Results of a longitudinal study into the need satisfaction and well-being of people with mild to borderline intellectual disability. Frielink, N., Schuengel, C., & Embregts, P. J. (2019) Journal of Intellectual Disability Research, 63(7), 833-833.
 2. The future is “Big Data”: Would you like to share? Heppe, E., & Van Rest, M. (2019) Journal of Intellectual Disability Research, 63(7), 639. doi: 10.1111/jir.12650.
 3. Participation of persons with pimd in decision making regarding restrictive measures. Nijs, S., Taminiau, E., Hertogh, C. M., Schuengel, C., & Embregts, P. J. (2019) Journal of Intellectual Disability Research, 63(7), 821-821.
 4. Reduction of coercive measures: A multidisciplinary approach in care for people with intellectual disabilities. Schippers, Baukje (2019) Academisch proefschrift, Vrije Universiteit Amsterdam
 5. Reconstructing successes and failures in implementing multidisciplinary delivery of expert consultation for restrictive measures. Schippers, B., Bisschops, E., de Schipper, J. C., Frederiks, B. J., & Schuengel, C. (2019) Journal of Intellectual Disability Research, 63(7).
 6. Impact of Research About the Early Development of Children With Intellectual Disability: A Science Mapping Analysis. Schuengel, C., Van Rest, M. M., Stanford, C. E., & Hastings, R. P. (2019) Frontiers in Education (Vol. 4, p. 41). Frontiers. doi:10.3389/feduc.2019.00041
 7. Young children with significant developmental delay differentiate home observed attachment behaviour towards their parents. Vandesande, S., Bosmans, G., Schuengel, C., & Maes, B. (2019). Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 32(1), 106-120. doi:10.1111/jar.12513
 8. Handleiding Sociale InformatieVerwerkingsTest SIVT. Van Rest M.M., Vriens, A., Matthys, W., & Van Nieuwenhuijzen, M. (2019). Hogrefe Uitgevers BV.
 9. Social information processing skills link executive functions to aggression in adolescents with mild to borderline intellectual disability. Van Rest, M. M., Matthys, W., Van Nieuwenhuijzen, M., De Moor, M. H., Vriens, A., & Schuengel, C. (2019) Child neuropsychology, 25(5), 573-598. doi:10.1080/09297049.2018.1495186
 10. Social schemas linkages with social information processing: similarities found for youth with mild intellectual disability, borderline IQ, and average IQ. Van Rest, M. M., Van Nieuwenhuijzen, M., Vriens, A., Matthys, W., & Schuengel, C. (2019) Journal of Intellectual Disability Research, 63:692-693. doi: 10.1111/jir.12653
 11. Staff member perspectives of restrictiveness and freedom enhancement in care units for people with ID. Van Rootselaar, F., Klerks, S., & De Schipper, J. C. (2019). Journal of Intellectual Disability Research, 63(7).
 12. Satisfaction and frustration of basic psychological needs in highly (socially) anxious adolescents with mild intellectual disability. Westera, J., Van der Molen, M., & Schuengel, C. (2019). Journal of Intellectual Disability Research, 63(7), 693-694.

Conferentiebijdragen

 1. Frielink, N., Schuengel, C., & Embregts, P. J. C. M. (2019, May 21-24). Longitudinal links between need satisfaction and well–being of people with intellectual disability: A Self-Determination Theory perspective [Poster presentation]. 7th International Self-Determination Theory Conference 2019, Egmond aan Zee, Netherlands.

 2. Frielink, N., Schuengel, C., & Embregts, P. J. C. M. (2019, August 6-9). A self-determination theory perspective: Results of a longitudinal study into the need satisfaction and well-being of people with mild to borderline intellectual disability [Poster presentation]. 16th IASSIDD World Congress, Glasgow, Scotland.

 3. Heppe, E.C.M. & Van Rest, M.M. (2019, August 6-9). The future is “Big Data”: Would you like to share? [Round table Conference session]. 16th IASSIDD World Congress, Glasgow, Scotland.

 4. Nijs, S., Taminiau, E., Hertogh, C. M., Schuengel, C., & Embregts, P. J. C. M. (2019, August 6-9). Participation of persons with pimd in decision making regarding restrictive measures. [Poster presentation] 16th IASSIDD World Congress, Glasgow, Scotland.

 5. Van Rootselaar, F., Klerks, S., & de Schipper, J. C. (2019, August 6-9). Staff member perspectives of restrictiveness and freedom enhancement in care units for people with ID [Poster presentation].16th IASSIDD World Congress, Glasgow, Scotland.

 6. Van Rest, M.M., Matthys, W., Van Nieuwenhuijzen, M., Vriens, A., & Schuengel, C. (2019, March 21-23). Social schemas of mistrust, narcissism, and respect linked with social information processing across cognitive levels [Poster presentation]. SRCD Biennial meeting, Baltimore, Maryland, USA.

 7. Van Rest, M.M., Van Nieuwenhuijzen, M., Vriens, A., Matthys, W., & Schuengel, C. (2019, August 6-9). Social schemas linkages with social information processing: similarities found for youth with mild intellectual disability, borderline IQ, and average IQ. [Paper presentation]. 16th IASSIDD World Congress, Glasgow, Scotland.

 8. Vandesande, S., Bosmans, G., Sterkenburg, P., Van den Noortgate, W., Schuengel, C., & Maes, B. (2019, July 18-20). Stress and comfort provided by parents versus strangers in children with severe or profound intellectual disabilities: Does it make a difference? [Paper presentation]. International Attachment Conference, Vancouver, Canada.

 9. Schippers, B., Bisschops, E., de Schipper, J. C., Frederiks, B. J. M., & Schuengel, C. (2019, August 6-9). Reconstructing successes and failures in implementing multidisciplinary delivery of expert consultation for restrictive measures [Paper presentation]. 16th IASSIDD World Congress, Glasgow, Scotland.

 10. Schuengel, C., Feniger-Schaal, R., Sterkenburg, P., & Sher-Censor, E. (2019, July 18-20). Working Through Attachment Relationships to Improve Quality of Life for People with an Intellectual Disability: Clinical discussion panel [Conference session] International Attachment Conference, Vancouver, Canada.

 11. Westera, J., van der Molen, M., & Schuengel, C. (2019). Satisfaction and frustration of basic psychological needs in highly (socially) anxious adolescents with mild intellectual disability. Paper presented at the IASSIDD World Congress, Glasgow, Scotland.

Vakcongressen

 1. Bekkema, N. (2019, February 6-7). Actie onderzoek ‘Met Andere Ogen’ [Paper presentation]. In Mengelers, A., & Bleijlevens, M., Symposium Onvrijwillige zorg in de ouderenzorg – gebruik, risicofactoren, ervaringen en percepties van zorgprofessionals en mantelzorgers. NVG-KNOWS Geriatrie-dagen, Den Bosch, The Netherlands.
 2. Schuengel, C. (2019, May 23). Zorg-zoals-ongebruikelijk: kies methoden met verstand [Keynote address] Methodendag! Succesvolle methoden in de Verstandelijk Gehandicaptenzorg. Cure & Care Development, Arnhem, The Netherlands
 3. Van der Plas, S., & Broeders, D. (2019, Dec 2nd). Workshop Met Andere Ogen [Conference session]. Regionaal congres Zoek ‘t Uit! Vilans. Tilburg, The Netherlands.

Presentaties en lezingen

 1. Bisschops, E. (2019, September 26). Onderzoek naar implementatie van drie methoden om onvrijwillige zorg te verminderen. ‘s Heeren Loo, regiegroep Moeilijk Verstaanbaar Gedrag. Amersfoort, The Netherlands Heppe, E.C.M., Van Rest, M.M., Ras, R., & Schuengel, C. (2019, October 28). Stand van zaken onderzoek delen van zorgdata. Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Utrecht, The Netherlands.

Video’s

 1. ‘s Heeren Loo. (2018, Nov 13th) Hoe kan je agressie van jongeren beter begrijpen? Interview met Maaike van Rest over de Sociale InformatieverwerkingsTest [Video]. Youtube: https://youtu.be/HCCK1x4ctAM ‘s Heeren Loo. (2019, april 5th) Afbouwen van vrijheidsbeperkingen. Interview Baukje Schippers [Video]. Youtube: https://youtu.be/N2NuaFb5Wpk

Onderwijs

 1. Bisschops, E. (2019, August 17-18). Practicum Vrijheidsbeperking. Bachelor Geneeskunde, Vrije Universiteit. Amsterdam, The Netherlands
 2. Van Rest, M.M. (2019). De diagnostiek van gedragsproblemen en sociale informatieverwerking bij jeugd met een LVB. Opleidingsdag Orthopedagoog-Generalist-opleiding, blok en domein LVB-jeugd. PDBO Post-doctoraal onderwijs, Amsterdam, The Netherlands.
Copyright Viveon 2021 Ontwerp en Realisatie: Concreet geeft vorm