VN-dag World Telecommunication and Information Society Day: een inclusieve wereld voor iedereen

16 mei 2024

VN-dag World Telecommunication and Information Society Day: een inclusieve wereld voor iedereen

Op 17 mei vieren we de dag van de telecommunicatie en informatiemaatschappij (WTISD). Een dag waarop we stilstaan bij digitale technologieën en verbinding voor iedereen. De ontwikkeling van de digitale wereld heeft de manier waarop we leven, werken en communiceren fundamenteel veranderd: een groot deel van ons leven speelt zich online af. Bij Viveon vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan komen in de digitale wereld, wat helaas niet altijd vanzelfsprekend is voor iedereen. Betekenisvolle digitale innovatie gaat niet vanzelf, zoals de WTISD ook stelt. Daarom werken we binnen Viveon, in samenwerking met ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals, aan diverse projecten die de digitale inclusie van mensen met een verstandelijke beperking, neurodivergentie en/of andere beperkingen bevorderen. Hieronder een lichten we een aantal projecten uit.

Digitaal op Bezoek Om zorgprofessionals, cliënten en naasten te ondersteunen in het leggen van digitaal contact zijn er een handreiking, website, animaties en een factsheet ontwikkeld. Hierin zijn onder andere adviezen en suggesties te vinden over de mogelijkheden die er zijn voor digitaal contact en is er ondersteuning voor het maken van keuzes daarin. Als vervolg op het onderzoek waar deze tools uit kwamen is recent het onderzoek Digitaal op bezoek: het nieuwe normaal? gestart. Hierin worden de ontwikkelingen van digitaal contact voor mensen met een verstandelijke beperking verder onderzocht. Door de coronamaatregelen werd iedereen gedwongen om op andere manieren dan face-to-face contact te hebben. Maar hoe wordt digitaal contact nu nog gebruikt, nu de maatregelen niet meer van toepassing zijn? Meer over dit onderzoek lees je hier: Digitaal op bezoek - het nieuwe normaal? | Viveon

DigAble In het project DigAble brengen we, samen met een groot en divers consortium, in kaart wat neurodivergente jeugdigen nodig hebben om weerbaar te kunnen zijn in een online samenleving en hoe we gebruik kunnen maken van de kansen die de digitale wereld biedt voor deze jongeren. Daarin nemen we ook de behoeften van opvoeders, leerkrachten en zorgverleners mee. We kijken naar al bestaande lespakketten, trainingen en andere interventies rondom digitale geletterdheid, mediawijsheid en online risicogedrag. Met welke bouwstenen zijn interventies ook effectief voor de neurodivergente jeugd? En als laatste werken we samen met jongeren uit hoe interventies en beleid zo goed mogelijk aan kunnen sluiten op hun behoeften. Meer over DigAble lees je hier: DigAble | Viveon

Opvoeden en Online gedrag van Kinderen Hoe kunnen ouders hun kinderen, met en zonder neurodivergentie en/of beperkingen, ondersteunen bij het gebruik van digitale media? Hoe kunnen ze omgaan met de risico’s en hoe kan er gebruik gemaakt worden van de kansen? Het antwoord op die vragen proberen we te beantwoorden in het project Opvoeden en Online gedrag van Kinderen. Om dan aan de hand van de antwoorden samen met ouders en jongeren handvatten te ontwikkelen voor het opvoeden en opgroeien in een steeds meer digitale wereld. Meer lezen? Opvoeden en Online Gedrag van Kinderen | Viveon

LVB Media Experience - zelf ervaren hoe het is om media te gebruiken terwijl je een verstandelijke beperking hebt! Met de LVB Media Experience kun je zelf ervaren welke hindernissen je kunt tegenkomen in de digitale wereld als je een verstandelijke beperking hebt. En hoe frustrerend dat kan zijn! Na het doen van de experience krijg je waardevolle tips en adviezen van mensen met een verstandelijke beperking zodat jij straks ook weet hoe je mensen goed kunt ondersteunen bij hun mediagebruik. En hoe je ervoor kan zorgen dat jouw digitale dienst ook voor hen toegankelijk is. Doe hier de experience -> LVB Media Experience

Meten van stemming met smartphone-apps Om digitaal de ervaringen van mensen, zoals stemming of gevoelens, in kaart te brengen worden experience sampling apps gebruikt. Meerdere keren per dag vul je een korte vragenlijst in via een app. In dit onderzoek kijken we naar de bruikbaarheid van deze apps voor mensen met een verstandelijke beperking. En welke aanpassingen er nodig zijn om ze beter bruikbaar te maken. Meer hierover lees je hier: Meten van stemming met smartphone-apps | Viveon

De VN-dag World Telecommunication and Information Society Day herinnert ons eraan dat digitale innovatie inclusief moet zijn, zodat iedereen kan profiteren van de voordelen van de digitale wereld. Bij Viveon zetten we ons in voor projecten die de digitale inclusie bevorderen, met speciale aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking, neurodivergentie en/of andere beperkingen. Samenwerking met ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals en andere belanghebbenden is essentieel om ervoor te zorgen dat niemand wordt uitgesloten van de digitale samenleving. Zoals de WTISD stelt: “The whole world needs digital innovation. Together, we can make it happen.”

Deel dit bericht
Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Linkedin Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina op Whatsapp Deel deze pagina via e-mail
Copyright Viveon 2021 Ontwerp en Realisatie: Concreet geeft vorm