Je stemming meten met een app op je mobiel

19 mei 2022

Je stemming meten met een app op je mobiel

In januari 2022 is het project ‘Meten van stemming met smartphone apps’ van start gegaan. In dit project onderzoeken we hoe mensen met een verstandelijke beperking het gebruik van ‘experience sampling apps’ ervaren. En of het nodig is om deze apps toegankelijker te maken voor mensen met een verstandelijke beperking.

‘Experience sampling’, ook wel de dagboekmethode genoemd, is een methode om ervaringen van mensen (zoals stemming of gevoel) in kaart te brengen. Gebruikers vullen meerdere keren per dag een korte vragenlijst in, in de app op hun mobiel.

Ervaringsdeskundigen

In dit project werken we samen met het team Ervaringsdeskundigen van ’s Heeren Loo (Ermelo en Oost) om de bruikbaarheid en geschiktheid van bestaande experience sampling apps te testen. Deelnemers aan het onderzoek testen ieder twee verschillende apps, drie dagen achter elkaar. De vragen gaan over positieve en negatieve stemming, en over sociaal contact. Na het testen van een app doen de deelnemers mee aan een interview over hun ervaringen: wat vonden ze fijn en minder fijn, handig en minder handig? En zouden ze de app zelf willen gebruiken? Ook doet een deel van de deelnemers mee aan een focusgroep waarin ze hun ervaringen delen.

Tot nu toe hebben vier ervaringsdeskundigen van ’s Heeren Loo meegedaan aan het onderzoek. Zij hebben ieder twee apps getest en doen eind mei mee aan een focusgroep. Twee ervaringsdeskundigen van ’s Heeren Loo Zuid zullen binnenkort starten met het onderzoek. Het doel is om het project voor de zomer af te kunnen ronden.

Toolbox

De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt voor het ontwikkelen van een toolbox voor experience sampling methoden. Dit wordt een verzameling van apps, kenmerken en aandachtspunten. Deze toolbox kan vervolgens gebruikt worden door onderzoekers en behandelaars die werken met mensen met een verstandelijke beperking.

Dit project wordt gefinancierd door Amsterdam Public Health. Bij het project zijn betrokken: Carlo Schuengel (Viveon), Agnies van Eeghen en Annelieke Müller (Emma Kinderziekenhuis), Benjamin van Ark (co-onderzoeker, Team Ervaringsdeskundigen ’s Heeren Loo Midden-Nederland) en Célinde Paalman (masterthese student Orthopedagogiek, VU). Lees meer op de projectpagina.

Deel dit bericht
Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Linkedin Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina op Whatsapp Deel deze pagina via e-mail
Copyright Viveon 2021 Ontwerp en Realisatie: Concreet geeft vorm