Sociale InformatieVerwerkings Test voor (jong)volwassenen met een LVB: SIVT-V

Ontwikkelen en Leren

In dit onderzoek naar Sociale informatieverwerking (SIV) bij (jong)volwassenen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) wordt een nieuw diagnostisch instrument ontwikkeld: de SIVT-V. Een eerste versie van dit instrument is tussen 2012 en 2017 ontwikkeld voor kinderen en jongeren van 8 tot en met 17 jaar oud (zie ook het project ConSIVT). De SIVT is in 2019 officieel uitgegeven door Hogrefe Uitgevers BV Amsterdam.

In het nieuwe SIVT-V-project is de eerste stap een literatuurstudie naar sociale informatieverwerking bij volwassenen met met LVB en sociale en gedragsproblemen. Onderzoekers gebruiken participatief actie-onderzoek om samen met ervaringsdeskundigen een nieuw ontwikkelplan te maken voor de SIVT-V. Focusgroepen en interviews geven nieuwe inzichten in sociale probleemsituaties bij de (jong)volwassenen.

De resultaten van deze onderzoeken worden omgezet in materiaal (bijvoorbeeld filmpjes) voor het nieuwe instrument. De eerste versie van de SIVT-V wordt in een pilot getest op validiteit en betrouwbaarheid. Na aanpassingen wordt de SIVT-V samen met Hogrefe Uitgevers BV Amsterdam genormeerd en officieel uitgegeven voor diagnostiek. De Handleiding en het diagnostisch instrument SIVT voor kinderen en jongeren is te vinden op de website van Hogrefe Uitgevers BV Amsterdam

Betrokken personen:

Bekijk ook: The making of SIVT-V

Contactpersoon

  • Marieke Werkman

    Post-doc onderzoeker
Deel dit project
Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Linkedin Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina op Whatsapp Deel deze pagina via e-mail
Copyright Viveon 2021 Ontwerp en Realisatie: Concreet geeft vorm