Effectstudie Balans in Beeld; een reflectiemiddel om de relatie begeleider-cliënt te versterken

Ontwikkelen en Leren

Effectstudie Balans in Beeld; een reflectiemiddel om de relatie begeleider-cliënt te versterken

Het gedrag van begeleiders speelt een belangrijke rol bij het ontstaan of voortduren van gedragsproblemen bij cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB). Reflectie door begeleiders is een bevorderende factor binnen de samenwerkingsrelatie en daarmee een belangrijk onderdeel in het professioneel handelen om de aansluiting bij de cliënten goed vorm te kunnen (blijven) geven. Om reflectie bij begeleiders te bevorderen is Balans in Beeld (Rot, 2013) ontwikkeld. Balans in Beeld richt zich op de kern van de zorg: namelijk de interactie binnen de professionele werkrelatie tussen begeleider en cliënt.

Het onderzoek toetst kleinschalig of er indicaties zijn voor een effect van Balans in Beeld. Aan de hand van de bevindingen wordt bepaald of en op welke wijze een onderzoek op grotere schaal zal worden ontworpen en uitgevoerd. Het onderzoek vindt plaats bij negen koppels van begeleider en cliënt met een LVB uit drie zorggebieden: residentiële gehandicaptenzorg, semi-residentiële gehandicaptenzorg en de ambulante gehandicaptenzorg.

Alle begeleiders van personen met een LVB zoals ouders, verwanten, leerkrachten, en professionals binnen zorgorganisaties (van ambulant tot residentieel) kunnen profiteren van de uitkomsten van dit onderzoek en daarmee de kwaliteit van de ondersteuning/hulpverlening verbeteren. Beoogde resultaten zijn:

  1. Er is een verbeterde versie van het reflectiemiddel Balans in Beeld (kosteloos) beschikbaar via deze website.
  2. De effectiviteit van Balans in Beeld bewijzen

Contactpersoon

  • Home

Deel dit project
Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Linkedin Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina op Whatsapp Deel deze pagina via e-mail
Copyright Viveon 2021 Ontwerp en Realisatie: Concreet geeft vorm