Marja Eding

Promovendus, science practitioner

Marja Eding

Ik werk als promovendus 2 dagen per week voor Viveon, naast mijn werk als GZ-psycholoog bij de Polikliniek van ’s Heeren Loo in Ermelo. Mijn onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een assessment methode om het leerpotentieel van kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking in kaart te brengen. Een dynamische assessment biedt inzicht in hoe een kind leert en wat hij nog zou kunnen leren met de juiste hulp en ondersteuning, de zogenaamde zone van naaste ontwikkeling. En het biedt handvatten aan ouders, begeleiders en leerkrachten om de juiste leerondersteuning vorm en inhoud te geven. Ons doel is een valide, betrouwbare assessment methode in co-creatie met de praktijk te ontwikkelen, valideren en implementeren.

Ik geloof dat elk kind kan leren en ontwikkelen, mits wij de juiste manier vinden om hem te ondersteunen en passende leeractiviteiten aan te bieden. In mijn werk met kinderen met matige tot ernstige verstandelijke beperking ervaar ik telkens weer dat de standaard, statische, intelligentietesten tekortschieten. Zij brengen alleen in kaart wat een kind in een standaard situatie weet en kan en kan laten zien. Ik ben ervan overtuigd dat als we anders gaan kijken we ook anders kunnen gaan doen. Door het ontwikkelen van een dynamische assessment wil ik ouders, begeleiders en leerkrachten handvatten bieden om mogelijkheden tot leren van elk kind te zien en tet stimuleren. Zodat ook deze kinderen hun potentiële mogelijkheden volop kunnen ontwikkelen.

Contact

Tel 06 52538384 of 088-0367030, (keuze 2)
Marja.eding@sheerenloo.nl

> Al onze medewerkers
Copyright Viveon 2021 Ontwerp en Realisatie: Concreet geeft vorm