Laura Råman

Projectleider

Laura Råman

Laura werkte aan het project Kwaliteit van zorg bij psychotrauma.

Ik werkte aan de kwaliteit van de zorg voor trauma en PTSS diagnostiek en behandeling voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit deed ik samen met onderzoekers, zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen en hun naasten. Door meer houvast te creëren voor zorgprofessionals op keuzemomenten omtrent de traumaproblematiek, kan de behandeling meer gestroomlijnd en efficiënter lopen.

Ik vind het mooi dat de zorg steeds meer cliëntgericht is. De samenwerking tussen cliënt en zorgprofessional komt daardoor meer op de voorgrond. Om een hoge kwaliteit van zorg te kunnen leveren moeten de zorgprofessionals erop kunnen vertrouwen dat de adviezen, tools en richtlijnen een sterke evidence-base hebben. Daar wou ik een bijdrage aan leveren, zowel in de zorgpraktijk als op het gebied van onderzoek.

Contact

l.h.raman@vu.nl

Projecten van Laura

> Al onze medewerkers
Copyright Viveon 2021 Ontwerp en Realisatie: Concreet geeft vorm