Franca Leeuwis

Projectleider

Franca Leeuwis

In Kaart is een register voor en door mensen met ontwikkelingsbeperkingen of -problemen of neurodiversiteit en hun naasten. We hebben dit register opgezet om bij te dragen aan een goed leven voor mensen met ontwikkelingsbeperkingen of -problemen of neurodiversiteit door het ondersteunen en bevorderen van impactvol wetenschappelijk onderzoek. Om dit te bereiken zijn niet alleen onderzoekers bij In Kaart betrokken, maar ook zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen en hun naasten. Op deze manier doen we onderzoek dat aansluit bij de praktijk en het dagelijks leven van de mensen over wie het gaat.

Ik droom van een wereld waarin iedereen ten volste zichzelf kan en mag zijn, met alle talenten en beperkingen die daarbij komen kijken. Mijn ervaring is dat dan de mooiste dingen gebeuren!

Contact

Tel 06 4266 4935
f.h.leeuwis@vu.nl

> Al onze medewerkers
Copyright Viveon 2021 Ontwerp en Realisatie: Concreet geeft vorm