Esther Bisschops

Promovendus & scientist-practitioner

Esther Bisschops

Ik onderzoek de implementatie van drie methoden die onvrijwillige zorg terugdringen in de zorg en begeleiding van mensen met een ernstige/matige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Mijn doel is dat er binnen ’s Heeren Loo en andere organisaties effectieve methoden gebruikt worden die bij cliënten vrijheid en zelfbepaling bevorderen. En dat we kennis ontwikkelen over hoe deze methoden geïmplementeerd kunnen worden.

Ik heb in mijn werk als orthopedagoog gezien en ervaren hoe belangrijk het voor cliënten is om eigen keuzes te maken, vrijheid te hebben binnen de veilige kaders en aan te sluiten bij hun behoeften en wensen. Het brengt menswaardigheid en perspectief voor ontwikkeling voor cliënten die in vastgelopen situaties zaten. Deze ervaring is mijn persoonlijke drijfveer om dit onderzoek te doen.

Contact

Tel 06 1505 8377
esther.bisschops@sheerenloo.nl

> Al onze medewerkers
Copyright Viveon 2021 Ontwerp en Realisatie: Concreet geeft vorm