Clasien de Schipper

Senior onderzoeker

Clasien de Schipper

Ik richt mij op de ondersteuning van kwetsbare mensen. Daarbij staat perspectief nemen, verbondenheid, ondersteuning van autonomie en gelijkwaardigheid centraal. Zo kijk ik naar de rol van begeleiders als steunfiguur voor mensen met een verstandelijke beperking. Met collega’s zoek ik naar manieren om onvrijwillige zorg te herkennen en begrijpen. De methode Met Andere Ogen wordt nu onderzocht op effectiviteit en implementatie mogelijkheden (project Vrijheid en Veiligheid). Met mijn methodologische kennis van kwalitatief en kwantitatief onderzoek draag ik bij aan creatieve manieren om een probleem zo goed mogelijk te begrijpen. Toen ik kennismaakte met de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking lag de nadruk op het ‘anders zijn’. Gelukkig is dat wel veranderd. We zijn allemaal evenveel mens, met evenveel rechten.

Contact

j.c.de.schipper@vu.nl

> Al onze medewerkers
Copyright Viveon 2021 Ontwerp en Realisatie: Concreet geeft vorm