Vruchtbare grond voor bloeiende gedragswetenschappers

22 december 2022

Vruchtbare grond voor bloeiende gedragswetenschappers

Viveon organiseerde op initiatief van de ’s Heeren Loo Academie een broedplaats over de toerusting van de gedragswetenschapper voor de praktijk van de gehandicaptenzorg. Een broedplaats is een bijeenkomst waar door mensen met diverse achtergronden wordt gebrainstormd over een vraag uit de praktijk.

In deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt is het nog belangrijker om goede mensen te vinden en te binden aan een zorgorganisatie. Uit de zorgpraktijk blijkt dat de opleiding van gedragswetenschappers en dat wat voor de praktijk gewenst is, beter op elkaar kan worden afgestemd.

Samenwerking, begeleiding en behandeling, vaardigheden en kennisuitwisseling zijn bij ‘s Heeren Loo belangrijke elementen in het functieprofiel van de gedragswetenschapper. Deelnemers gingen in gesprek over hun wensen met betrekking tot deze elementen. Ook gingen we met elkaar op zoek naar manieren om te komen tot vruchtbare grond voor deze wensen. Hoe komen we tot een vruchtbare vooropleiding? En hoe komen we, rekening houdend met de wensen, tot een vruchtbare en veilige leer-werkplek? Deelnemers aan de broedplaats waren begeleiders, gedragswetenschappers, managers zorg, beleidsmedewerker, HR-adviseurs, opleiders, studenten pedagogische wetenschappen, onderzoekers, ervaringsdeskundige cliënten en ouders.

Update 02-02-2023

Op dit moment werken vertegenwoordigers van de VU-opleiding Pedagogische Wetenschappen en ‘s Heeren Loo Academie de bevindingen van de broedplaats uit tot vervolgstappen. Bijvoorbeeld aanpassingen in de opleiding en/of het werkveld, aangevuld met een kennisontwikkelingstraject.

Door de broedplaats is duidelijk geworden dat ’s Heeren Loo en de VU elkaar kunnen versterken door een effectievere uitwisseling van praktijkkennis en wetenschappelijke kennis tijdens de opleiding en op de werkplek. Met als doel: beter voor de praktijk toegeruste gedragswetenschappers, meer werkplezier en betere kwaliteit van zorg.

De betrokkenheid van Viveon bij dit onderwerp sluit aan bij eerdere initiatieven om wetenschappelijke kennis te ontwikkelen op het gebied van leren en ontwikkelen van (toekomstige) zorgprofessionals. Hierbij maken we, waar mogelijk, gebruik van wetenschappelijk onderbouwde methoden. Zie ook Leer en Ontwikkelsprint, en de Lesson Study.

Photo by Markus Spiske on Unsplash

Deel dit bericht
Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Linkedin Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina op Whatsapp Deel deze pagina via e-mail
Copyright Viveon 2021 Ontwerp en Realisatie: Concreet geeft vorm