Vruchtbare grond voor bloeiende gedragswetenschappers

22 december 2022

Vruchtbare grond voor bloeiende gedragswetenschappers

Viveon organiseerde op initiatief van de ’s Heeren Loo Academie een broedplaats over de toerusting van de gedragswetenschapper voor de praktijk van de gehandicaptenzorg. Een broedplaats is een bijeenkomst waar door mensen met diverse achtergronden wordt gebrainstormd over een vraag uit de praktijk.

In deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt is het nog belangrijker om goede mensen te vinden en te binden aan een zorgorganisatie. Uit de zorgpraktijk blijkt dat de opleiding van gedragswetenschappers en dat wat voor de praktijk gewenst is, beter op elkaar kan worden afgestemd.

Samenwerking, begeleiding en behandeling, vaardigheden en kennisuitwisseling zijn bij ‘s Heeren Loo belangrijke elementen in het functieprofiel van de gedragswetenschapper. Deelnemers gingen in gesprek over hun wensen met betrekking tot deze elementen. Ook gingen we met elkaar op zoek naar manieren om te komen tot vruchtbare grond voor deze wensen. Hoe komen we tot een vruchtbare vooropleiding? En hoe komen we, rekening houdend met de wensen, tot een vruchtbare en veilige leer-werkplek? Deelnemers aan de broedplaats waren begeleiders, gedragswetenschappers, managers zorg, beleidsmedewerker, HR-adviseurs, opleiders, studenten pedagogische wetenschappen, onderzoekers, ervaringsdeskundige cliënten en ouders.

De volgende stap is het uitwerken en prioriteren van de opgehaalde perspectieven en waar mogelijk dit te verbinden aan kennisontwikkeling. Zodat ook andere organisaties in onze sector kunnen leren hoe we pedagogische wetenschappelijk onderwijs en de VG-praktijk beter op elkaar aan kunnen sluiten.

Photo by Markus Spiske on Unsplash

Deel dit bericht
Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Linkedin Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina op Whatsapp Deel deze pagina via e-mail
Copyright Viveon 2021 Ontwerp en Realisatie: Concreet geeft vorm