DIAGplatform.nl: onderzoek en kennisplein adaptieve vaardigheden

7 oktober 2022

 DIAGplatform.nl: onderzoek en kennisplein adaptieve vaardigheden

Het DIAGplatform staat online. Op www.diagplatform.nl vind je het DIAG-kennisplein en het DIAG-onderzoek van Hinke Drijver, waar kennis en ervaring over adaptieve vaardigheden worden gedeeld. Adaptieve vaardigheden zijn een verzameling van vaardigheden die belangrijk zijn om in het dagelijks leven te functioneren. Wanneer deze minder ontwikkeld zijn, zal iemand problemen krijgen met wat van iemand verwacht wordt op basis van iemands leeftijd. Het platform is interessant voor gedragswetenschappers en zorgbegeleiders. En verder voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan het verbeteren van kwaliteit van leven van mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking.

Met het ‘Diagnostisch Instrument Adaptief Gedrag’ (DIAG) kunnen gedragswetenschappers en zorgbegeleiders de adaptieve vaardigheden van mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking meten. Het DIAGplatform is een platform voor communicatie. Op het DIAG-kennisplein vind je:

  • uitleg over wat adaptieve vaardigheden zijn
  • informatie over hoe je ze kunt helpen ontwikkelen bij cliënten
  • praktische handvatten over adaptieve vaardigheden
  • ervaringsverhalen over trainen van adaptieve vaardigheden
  • mogelijkheid om je aan te melden voor de nieuwsbrief
  • mogelijkheid om je aan te melden voor het onderzoek

Over het DIAG-onderzoek

Hinke Drijver, gedragswetenschapper bij Advisium ’s Heeren Loo en onderzoeker bij Viveon, ontwikkelde het DIAG. Daarmee won ze in 2019 de NPGZ-stimuleringsprijs. Hinke doet nu promotieonderzoek in samenwerking met hoogleraren Carlo Schuengel (Vrije Universiteit) en Robert Didden (Radboud Universiteit), binnen de Academische Werkplaats Viveon. Het wordt een onderzoek naar de toepasbaarheid van het instrument, door het in de praktijk te testen en waar nodig te verbeteren. Gedragswetenschappers kunnen zich voor het onderzoek aanmelden via www.diagplatform.nl.

Meer zelfredzaam = meer kwaliteit van leven

Het DIAGplatform is onderdeel van het project ‘Ik kan het zelf!’ van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek ’s Heeren Loo. Dit project heeft als doel kennis delen en bewustwording creëren over adaptieve vaardigheden. Iedereen heeft adaptieve vaardigheden, hoe minimaal dat soms ook mag lijken. Het ontwikkelen van deze vaardigheden stimuleert de zelfredzaamheid van mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. Meer weten over het DIAG? Mail naar Hinke Drijver via info@diagplatform.nl

Deel dit bericht
Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Linkedin Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina op Whatsapp Deel deze pagina via e-mail
Copyright Viveon 2021 Ontwerp en Realisatie: Concreet geeft vorm