Broedplaats Behandeling en begeleiding bij complexe scheidingen

25 januari 2024

Broedplaats Behandeling en begeleiding bij complexe scheidingen

Op initiatief van ‘s Heeren Loo expertisecentrum Jeugd en op verzoek van het ‘s Heeren Loo themanetwerk Intensieve Ambulante Gezinsbehandelaren, organiseerde Viveon de broedplaats ‘Behandeling en Begeleiding bij Complexe Scheidingen’. Een broedplaats is een multidisciplinaire bijeenkomst, fysiek of online, over vragen of ideeën rond een bepaald thema. We spreken over een complexe scheiding als ouders bij een scheiding door aanhoudende, ernstige conflicten het belang en welzijn van hun kinderen én het wederzijdse belang uit het oog verliezen.

Systemische aanpak

Binnen de ambulante zorg heb je als begeleider en behandelaar te maken met het systeem rondom de cliënt. Als er binnen dit systeem sprake is van een echtscheidingssituatie, dan is het belangrijk om oog te hebben voor het welzijn en de veiligheid van de cliënt. Juist als er sprake is van aanhoudende en ernstige conflicten tussen ouders van kinderen met een verstandelijke beperking of als ouders zelf een verstandelijke beperking hebben. Ook in deze situaties is het belangrijk om ambulante medewerkers te voorzien van effectief, wetenschappelijk onderbouwd leeraanbod.

In de broedplaats onderzochten we of de uitgangspunten van het Programma Kinderen uit de Knel, zoals ‘werken in groepen’ en ‘destructieve patronen erkennen en verminderen’ te gebruiken zijn voor de behandeling en begeleiding van cliënten met een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid. Of voor cliënten die als partner of als kind te maken hebben met een complexe scheiding. ‘Kinderen uit de Knel’ is ontwikkeld door het Lorentzhuis in samenwerking met het Kind en Jeugd Trauma Centrum. Margreet Visser deelde tijdens de broedplaats haar kennis en ervaring over dit programma met ons.

Ontwikkelen en Leren

Op basis van de uitkomsten uit de broedplaats ontwikkelen we een breed gedragen wetenschappelijk onderbouwde leeractiviteit, die aansluit bij het Viveon-thema Ontwikkelen & Leren. En bij de wens van ‘s Heeren Loo om meer invulling te geven aan de ambitie om cliënten zoveel mogelijk thuis te ondersteunen.

Deel dit bericht
Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Linkedin Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina op Whatsapp Deel deze pagina via e-mail
Copyright Viveon 2021 Ontwerp en Realisatie: Concreet geeft vorm