Paul Jochems

MT-lid Viveon - Directeur Advisium Zorgen Behandeling, 's Heeren Loo

Paul Jochems

Als MT-lid probeer ik de kennisbehoefte van behandelaren in te brengen binnen Viveon en een goede afweging te maken in de relevantie van onderzoek voor cliënten en medewerkers van ’s Heeren Loo in het bijzonder en de gehandicaptenzorg in het algemeen.

In mijn functie van directeur bij ’s Heeren Loo vraag ik aandacht voor implementatie van de opbrengsten van wetenschappelijk onderzoek in de dagelijkse praktijk.

Ik wil hiermee bijdragen aan kwalitatief goede zorg aan cliënten met een verstandelijke beperking.

Contact

Tel 0651347310
paul.jochems@sheerenloo.nl

Projecten van Paul

> Al onze medewerkers
Copyright Viveon 2021 Ontwerp en Realisatie: Concreet geeft vorm