Ihsane Bouaouida

Promovendus

Ihsane Bouaouida

Bij Viveon werk ik als promovendus aan het project “Opvoeden en Online Gedrag van Kinderen”. Dit onderzoek richt zich op digitaal mediagebruik van kinderen met en zonder beperkingen. Hierin ligt de focus op de rol van ouders en de relatie tussen ouders en kinderen. Met het onderzoek willen we graag meer wetenschappelijke kennis opdoen over digitaal mediagebruik van kinderen en de manieren waarop ouders kunnen ondersteunen bij het gebruik van digitale media. Op basis hiervan willen we samen met ouders en jongeren handvatten kunnen ontwikkelen voor het opvoeden en opgroeien in deze steeds meer digitaliserende wereld.

Vanuit mijn achtergrond als NVO orthopedagoog, heb ik een passie voor het helpen van kinderen met en zonder ontwikkelingsuitdagingen en hun ouders. Voor mij staat het kind, met hun eigen verhaal en potentie centraal, niet de diagnose of setting. Door middel van onderzoek, streef ik ernaar om kinderen en ouders te helpen groeien, zichzelf te ontdekken en zelfvertrouwen te ontwikkelen om samen elke uitdaging aan te kunnen gaan. Het gaat om het samen vieren van elke stap vooruit en het erkennen van de kracht die elk gezin bezit om samen te groeien.

Contact

i.bouaouida@vu.nl

> Al onze medewerkers
Copyright Viveon 2021 Ontwerp en Realisatie: Concreet geeft vorm