Bas Bijl

MT-lid

Bas Bijl

Namens ’s Heeren Loo zit ik in het Managementteam van Viveon. Als MT hebben we de opgave om een duidelijke en herkenbare koers uit te zetten voor praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Om vervolgens daarop projecten en activiteiten te organiseren en te faciliteren. Afstemming, verbinding en communicatie met belanghebbenden en betrokkenen - van ervaringsdeskundigen tot wetenschappers, van zorgprofessionals tot beleidsmakers - hebben onze voortdurende aandacht.

Ik vind het belangrijk kennis en competenties uit wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden. Door synergie kunnen we de zorg duurzaam verstevigen en verbeteren; begeleiders en behandelaren zijn steeds beter toegerust voor de uitvoering van hun werk. Mensen met verstandelijke beperkingen en hun naasten zullen hiervan profiteren (‘goed leven’). Viveon wil die synergie tot stand brengen, en vanuit mijn rol draag ik daar met plezier en overtuiging aan bij.

Contact

Tel 06 1186 8102
bas.bijl@sheerenloo.nl

Projecten van Bas

> Al onze medewerkers
Copyright Viveon 2021 Ontwerp en Realisatie: Concreet geeft vorm