Broedplaatsen - waar ideeën tot bloei komen

15 mei 2023

Broedplaatsen - waar ideeën tot bloei komen

Binnen Viveon organiseren we zogenaamde Broedplaatsen. Dit zijn bijeenkomsten, fysiek of online, over vragen of ideeën rond de thema’s van Viveon. Het doel van de Broedplaatsen is om gezamenlijk een vraag of idee vanuit de perspectieven van belanghebbenden te verkennen. Zo planten we samen het idee in een vruchtbare bodem om het tot groei te laten komen in een wetenschappelijk onderzoek.

Elke Broedplaats heeft een thema, bijvoorbeeld ‘Leren op het eigen niveau’. Hierbij sluiten zorgprofessionals, begeleiders, gedragswetenschappers, managers, beleidsmedewerkers, opleiders, financiers, onderzoekers, ervaringsdeskundigen en naasten aan, die een binding hebben met het thema.

Tijdens een Broedplaats presenteren onderzoekers of eindgebruikers hun eerste idee voor onderzoek en ontwikkeling. Door verschillende creatieve werkvormen worden de ideeën besproken door de groep. Samen formuleren we bijvoorbeeld onze dromen, wensen en voorwaarden rondom het thema, gaan we in discussie over welke onderzoeksvraag nou precies belangrijk is voor álle belanghebbenden of stellen we een eerste stappenplan op voor het onderzoek. Zo worden de eerste zaadjes voor een onderzoek samen geplant. En geven we een onderzoeksproject een goede start met inbedding in de praktijk.

In een kleiner projectteam kweken we vervolgens het idee verder op. Dit projectteam bestaat uit mensen met verschillende achtergronden. Het onderzoek wordt uitgevoerd en resultaten worden geanalyseerd. De Broedplaats kan in een latere fase ook weer worden gebruikt bij het toetsen van de ontstane kennisproducten, wat vinden we met elkaar van het product? Ook bij het verspreiden en toepassen van de projectresultaten naar en in de praktijk kan een broedplaats betrokken zijn: de oogst van een kennisproduct. Op deze manier heeft de Broedplaats daadwerkelijk een positieve invloed op de praktijk.

Deel dit bericht
Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Linkedin Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina op Whatsapp Deel deze pagina via e-mail
Copyright Viveon 2021 Ontwerp en Realisatie: Concreet geeft vorm