Richtlijn trauma en PTSS bij mensen met een verstandelijke beperking

Gezin, Zorg en Levensloop

Traumaklachten en posttraumatische stressstoornis (PTSS) komen veel voor bij mensen met verstandelijke beperking (VB). Het verwerken van trauma loopt vaak niet vanzelf. Onverwerkte traumatische ervaringen leiden mogelijk tot traumaproblematiek of PTSS. Er is sprake van onderdiagnostiek van PTSS in deze doelgroep: symptomen van trauma worden regelmatig gezien als horend bij bv. de verstandelijke beperking, gedragsproblemen of een psychische aandoening en dus niet herkend als trauma. Daardoor vindt er ook geen passende behandeling plaats. Vanuit de zorgpraktijk kwam de vraag om de herkenning en aanpak van trauma bij mensen met een VB te verbeteren. Er is behoefte aan houvast voor de zorgprofessionals op dit onderwerp. In antwoord op deze vraag gaan we een richtlijn Trauma en PTSS ontwikkelen.

In de richtlijn wordt het proces van screening, diagnostiek en behandeling helder in kaart gebracht. Alle wetenschappelijke en best-practice kennis wordt gebundeld. Hierdoor kan de individuele zorg bij trauma en PTSS beter gestroomlijnd worden en landelijk op dezelfde manier aangepakt worden. Dit geeft behandelaars houvast om te kunnen vertrouwen, dat de behandelkeuzes die gemaakt worden de beste zijn, specifiek voor de VB-doelgroep.

Vanuit Viveon zijn betrokken: Laura Råman, Maaike van Rest, Carlo Schuengel en Anne Versluis. De volgende zorginstellingen zijn betrokken: ’s Heeren Loo, Amerpoort, Koraal en Prinsenstichting. En ook is betrokken de academische werkplaats Kajak.

Contactpersoon

  • Laura Råman

    Projectleider
Deel dit project
Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Linkedin Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina op Whatsapp Deel deze pagina via e-mail
Copyright Viveon 2021 Ontwerp en Realisatie: Concreet geeft vorm